twitter social logotype facebook logo

Stichting 4-Stromenland

Fruitcorso Tiel - Bestuur

Bestuur Stichting 4-Stromenland

Stichting 4-Stromenland is een vrijwilligersorganisatie met een relatief klein bestuur. Binnen het bestuur zijn de taken afgebakend. Het is duidelijk dat een evenement als het Fruitcorso niet door zo’n kleine groep mensen georganiseerd kan worden. Nagenoeg alle bestuursleden hebben dan ook commissies geformeerd, die onder hun verantwoordelijkheid een aantal taken uitvoeren. Deze bestaan voor een deel uit uitvoerende werkzaamheden, maar ook uit beleidsvoorbereidende activiteiten die vooral gericht zijn op de te volgen strategie op de middellange termijn. Afgezien van de honderden wagenbouwers en plakkers zijn binnen de organisatie van Stichting 4-Stromenland enkele tientallen vrijwilligers actief.
Fruitcorso Tiel

Onze doelstelling

Het statutaire doel van Stichting 4-Stromenland is het op non-profit basis bevorderen van het toerisme in het Rivierengebied (Maas-Rijn-Waal-Linge). Om dit doel te bereiken wordt jaarlijks het Fruitcorso georganiseerd.

Behalve dit formele doel, heeft het Fruitcorso ook een belangrijke sociale functie. De betrokkenheid van de wagenbouwers en plakkers is erg groot. Het bestuur heeft zich de afgelopen jaren dan ook ten doel gesteld het aantal wagens te behouden en het liefst te vergroten. Dit om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende deelnemers om het Fruitcorso te organiseren. Om het commerciële draagvlak en de financiële continuïteit van het Fruitcorso op lange termijn te waarborgen, moet het huidige aantal deelnemende corsoclubs behouden blijven en wordt gestreefd naar verhoging van het aantal bezoekers.

Het bestuur van Stichting 4-Stromenland bestaat uit de volgende personen:

Laurens Verspuij - Voorzitter

Tom van Oostrom - Secretaris

André te Bogt - Productie

Erik Touwslager - Veiligheid

George Brand - CCO

Gert-Jan van Ingen - Financiën

Gerben van Esterik - Programmering

Leon Gerritse - PR

José Bisschops - Secretariaat

Copyright Stichting 4-Stromenland - All rights reserved