Skip to main content

Huishoudelijk reglement

Om ervoor te zorgen dat u en onze veiligheid zijn gewaarborgd, vragen wij u bij het bezoeken van het eventterrein onze huisregels na te leven.

Wij wensen u een prettig bezoek aan het Fruitcorso!

 • Het is verboden op en rondom het terrein folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de Stichting 4-Stromenland
 • Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard)drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 • Alle hard- en softdrugs worden in beslag genomen.
 • Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Op en rond het evenementen terrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren.
 • Honden zijn toegestaan, maar moeten zowel op het parcours, als op het eventterrein aangelijnd zijn.
 • Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.
 • Gekochte entreebewijs en/of tribunekaarten kunnen in geen geval worden teruggenomen en zijn alleen geldig op de datum zoals weergegeven op het ticket.
 • Bezoekers zonder geldig entreebewijs of tribunekaart wordt de toegang geweigerd.
 • De entreebewijzen/ tribunekaarten zijn strikt persoonlijk en het is daarom verboden deze door te verkopen aan derden en/of op enige wijze aan derden te verstrekken voor commerciĆ«le doeleinden.
 • Het geplande programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen, zonder dat als gevolg hiervan tribune/ entreekaarten kunnen worden geretourneerd.
 • Overtreding van de huisregels en ongewenst gedrag kan verwijdering van het evenemententerrein en/ of parcours tot gevolg hebben.
 • Gedurende het evenement wordt gebruik gemaakt van camerabewaking.
 • Uit veiligheidsoverweging kan er preventief gefouilleerd en/of gevisiteerd worden.
 • Glas en blik zijn verboden op het gehele evenemententerrein.
 • Bij de tentoonstelling en Corso@thePark is het niet toegestaan om eigen etenswaren en dranken mee het terrein op te nemen.
 • Wij weten van NIX18

Aanwezig zijn bij het leukste dagje (fr)uit?

Met dank aan onze partners!

Volg het Fruitcorso op social media